El futur camp de Rugbi de Sitges comptarà amb pista de gespa artificial, graderies, vestuari, aparcament i un camp petit d’entrament.

El cost de les obres és de 3,8 MEU i podrien començar aquesta primavera.

L’Ajuntament de Sitges ha iniciat la licitació pública per a l’execució de les obres de construcció del futur camp de rugbi que anirà ubicat al Nou Pins Vens. Prop del camp existent, amb un cost de 3,8 MEU.

El plec de condicions de la licitació es pot consultar al web www.sitges.cat.

El futur camp de rugbi, que també serà polivalent perquè s’hi puguin practicar altres esports.  Comptarà amb pista de gespa artificial, graderies, vestuari, aparcament i un camp petit d’entrenament.

Les obres podrien iniciar-se aquesta primavera