L’Ajuntament posa en marxa la nova comissió per a la preservació del patrimoni

0
153

L’Ajuntament posa en marxa la nova comissió per a la preservació del patrimoni

Comissió per a la preservació del patrimoni :La Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges és un requeriment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

per protegir el patrimoni sitgetà, especialment l’arquitectònic

L’Ajuntament de Sitges ha posat en marxa la Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges (COTEPAS),

un nou òrgan consultiu municipal que s’encarregarà de vetllar per la preservació del patrimoni arquitectònic i arqueològic,

així com per la conservació del paisatge urbà sitgetà.

La missió de la comissió és assessorar i emetre informes abans de la construcció de nous habitatges,

així com abans de la realització d’obres de reforma o millora en qualsevol edifici (ja sigui catalogat o no)

amb l’objectiu de mantenir “els valors tradicionals i caràcter de la vila”, segons recull el decret.

Durant la primera sessió de treball, s’ha posat damunt la taula la necessitat de catalogar un conjunt de pintures d’alt valor en un establiment públic al carrer Major.

La Comissió ha tractat, també, altres temes, com el manteniment de la construcció original d’una antiga casa situada a l’inici de la carretera de les Costes

i l’aturada d’unes obres per no complir amb el permís prèviament sol·licitat.

La creació d’aquesta comissió està recollida al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),

un document que, igual que el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sitges (PEPPAC),

són la base teòrica sobre la que s’ha de basar la comissió per emetre els seus informes.

El regidor de Territori i Urbanisme, Eduard Terrado, remarca la importància

de la creació d’aquesta comissió, amb la que “garantim que el patrimoni de la vila

queda protegit i que no es faci cap actuació que vagi contra els elements patrimonials ni contra el criteri estètic que conforma el caràcter de Sitges”.

La Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges està formada per l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell;

la directora de l’àrea de Promoció i Territori; el cap del departament de Territori, Sostenibilitat i Habitatge;

el cap del servei de Planejament i Gestió Urbanística; un/a arquitecte/a municipal;

així com per experts en patrimoni externs a l’Ajuntament; el director/a de Museus de Sitges i un especialista designat per la Generalitat.

Comissió per a la preservació del patrimoni La COTEPAS té també competències pel que fa al patrimoni arqueològic

i serà l’encarregada de proposar noves catalogacions d’elements arquitectònics

o modificacions del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sitges.