L’Ajuntament preveu ampliar els camps de boies a la costa de Sitges

0
504

L’Ajuntament preveu ampliar els camps de boies a la costa de Sitges

Camps de boies a la costa de Sitges L’objectiu és evitar que les àncores dels vaixells malmetin el fons marí.

La previsió és ampliar el servei a altres dos punts del litoral sitgetà, després de la bona experiència del servei aquest 2020 a la platja de les Anquines.

L’Ajuntament ampliarà els camps de boies a les platges de Sitges l’estiu vinent.

La instal·lació del servei a la platja de les Anquines amb set boies, aquest any a principi de temporada,

ha servit per valorar els camps de boies com la millor alternativa per preservar el fons marí de les conseqüències generades per les àncores de les embarcacions.

De cara a la propera temporada, el servei s’ampliarà amb dos nous camps de boies en altres zones litorals,

actualment s’estudien les diferents opcions entre les platges amb major afluència d’ancoratges.

El regidor de Platges, Guillem Escolà, valora la iniciativa com

“una acció més de totes les impulsades pel Govern per tal de preservar al màxim el valuós ecosistema litoral, amb iniciatives pensades tant per tenir cura de la sorra com del mar.

Volem potenciar bones pràctiques de fondeig perquè convisquin en harmonia el lleure i el gaudir de les embarcacions amb el menor impacte per al nostre entorn”.

Els camps de boies permeten a les embarcacions amarrar en la superfície.

Aquesta acció tan senzilla, evita l’arrossegament i la destrucció del fons marí.

El fondeig a la costa té un impacte directe sobre, entre d’altres, les praderies de Posidònia,

ja que les àncores les malmeten i trenquen amb el pes de la caiguda, un cop es clava i, posteriorment, quan s’hissa.

L’objectiu és reduir la pressió erosiva de l’amarratge i oferir una alternativa més segura a les persones usuàries.

L’Ajuntament incorporarà el servei en el nou Pla d’Usos de les Platges per al 2021.