L’Ajuntament recorda que la inscripció vigent al Registre de sol·licitants d’HPO de Sitges és imprescindible per optar a les properes adjudicacions

0
181

HPO de Sitges

La inscripció al Registre de sol·licitants d’HPO de Sitges té validesa d’un any. I cal renovar-la per mantenir-ne la vigència. Qui vulgui inscriure’s per primera vegada, pot fer-ho a l’OAC o per via telemàtica, mitjançant la seu electrònica.

Les persones amb inscripció vigent però que hagin canviat de situació familiar i/o econòmica cal que informin a l’Ajuntament d’aquests canvis. 

Les persones que volen optar a les següents promocions d’habitatges de protecció oficial a Sitges han d’inscriure’s, renovar o actualitzar les seves dades al Registre de sol·licitants d’Habitatge de protecció oficial de Sitges (RSHPOS).

Per a inscriure’s al RSHPOS és imprescindible presentar una sol·licitud a l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC)

I, posteriorment, fer el tràmit a l’Ajuntament de Sitges. Cal que les persones sol·licitants d’HPO s’inscriguin amb les persones amb qui voldran conviure.

La inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO té validesa d’un any. I cal renovar-la per tal de mantenir la seva vigència. Les persones interessades en fer-ho, caldrà que demanin cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). O que ho facin via telemàtica, a través de la seu electrònica, mitjançant el tràmit específic de renovació. En el moment de renovar la inscripció, les persones sol·licitants podran actualitzar les dades relatives a la seva situació familiar i/o econòmica aportant la documentació pertinent (p. ex., les dades econòmiques relatives a la declaració de renda de 2021). Així mateix, aquelles persones que, tot i tenir la inscripció vigent, hagin sofert canvis en la seva situació o la de la seva unitat de convivència, hauran d’informar a l’Ajuntament de Sitges per a què mantingui la seva inscripció actualitzada.

HPO de Sitges La regidora d’Habitatge, Júlia Vigó, recorda que

“tenir vigent la inscripció al Registre de Sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Sitges és un requisit imprescindible per optar al següent procés d’adjudicació i aconseguir que noves persones es puguin beneficiar d’un preu de lloguer just a Sitges”.

En aquest sentit, cal tenir en compte que les promocions d’HPO que impulsa l’Ajuntament de Sitges són en règim de lloguer i, per tant, totes les persones que vulguin optar-hi caldrà que, en la seva inscripció al RSHPOS, marquin la casella “lloguer”.

Un cop ja s’ha adjudicat la primera promoció de 43 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer (al carrer de l’Abadessa Maria Lluïsa Dalmau, 2-8), l’Ajuntament segueix amb el pla de treball relatiu a la segona promoció anomenada Terral.

En aquest cas són 62 pisos repartits en 4 edificis al carrer de Felip Font i Falp, 65.

Al ple municipal del mes de juny es portaran a aprovació inicialment les bases reguladores del procediment d’adjudicació. Les quals incorporaran, entre altres, la distribució d’habitatges que es dedicaran al contingent general, a persones amb ingressos baixos. O a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda. Així mateix, quedarà exclòs del procediment d’adjudicació un dels habitatges, el qual serà cedit a la gestió de Serveis Socials municipals.

Es preveu que aquests habitatges es puguin lliurar als adjudicataris a finals d’aquest 2022.  

Més informació a www.sitges.cat/habitatge, on podreu descarregar la documentació necessària per inscriure’s al Registre de sol·licitants o demanar cita prèvia a l’OAC