L’Ajuntament retirarà els canyissars de la riera de Ribes i els substituirà per espècies autòctones

0
419

L’Ajuntament retirarà els canyissars de la riera de Ribes i els substituirà per espècies autòctones

Canyissars de la riera de Ribes L’objectiu dels treballs és millorar les condicions de la riera de Ribes, eliminant la canya americana,

una espècie invasora que provoca problemes d’inundabilitat i que obstaculitza la circulació d’aigua per la riera.

Els treballs es duen a terme en aquesta època per evitar que pugin interferir en la nidificació o hivernació de diversos tipus de fauna que habiten la zona.

L’Ajuntament retirarà, a finals de novembre, els canyissars de canya americana que hi ha actualment a la riera de Ribes i que sumen un total de gairebé 6.500 metres.

L’objectiu de l’operació és substituir aquesta espècie invasora per espècies autòctones corresponents a aquest tram de la riera,

com ara salzes (Salix sp.), oms (Ulmus minor) i pollancres (Populus nigra), a més d’algunes espècies de juncàcies, alocars i també́ tamarigars, entre d’altres.

La presència d’aquests canyissars comporta diversos problemes mediambientals a la riera.

La seva expansió desplaça la vegetació i la fauna autòctones, modifica el curs de la riera i genera taps, dificultant la circulació de l’aigua.

A més, tenen un elevat consum d’aigua, provoquen problemes de plagues i faciliten la inundació des espais, motiu pel qual requereixen molt manteniment.

El regidor d’Espais Naturals, Eduard Terrado, ha explicat que

“aquesta és una operació necessària per a la preservació de la biodiversitat de la riera, una zona d’especial interès mediambiental que ens cal protegir”.

Eduard Terrado ha remarcat que

“són treballs molt planificats i que fem després d’una prospecció acurada, per evitar que els moviments de màquines i treballadors tinguin efectes negatius en l’ecosistema,

especialment en les espècies d’amfibis i rèptils que habiten a la zona”.

El regidor ha afegit que

“els treballs es duran a terme en aquesta època de l’any amb l’objectiu de no coincidir amb els períodes de nidificació ni d’hivernació de les espècies i per interferir el menys possible en un espai protegit i molt sensible”:

En cas de detectar exemplars d’espècies de fauna protegida,

el protocol establert per l’Ajuntament determina que es contactarà amb els agents rurals per tal que s’adoptin les mesures oportunes.

Els treballs suposaran el condicionament previ dels accessos, la desbrossada i triturat de 6.484 m2 de canya, l’aportació de terres netes, el perfilat dels marges i la llera de la riera

i, finalment, la plantació de les noves espècies autòctones que permetran millorar les condicions de vida de la fauna de la riera.