L’Arxiu Digital de Sitges, accessible a un clic

0
474

Arxiu Digital de Sitges

Més de 15.000 documents entre llibres, premsa local, documents d’arxiu o fotografies, ja estan accessibles i descarregables en aquest nou portal Arxiu Digital de Sitges. La iniciativa liderada per l’Associació Digital de Sitges compta amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges. 

A partir d’avui l’Arxiu Digital de Sitges ja es pot consultar a través de sitgesarxiudigital.cat.

El nou portal, que s’ha presentat avui dijous al Casino Prado Suburense, té accessibles i descarregables més de 15.000 documents entre llibres, premsa local, documents d’arxiu o fotografies. Aquest fet suposa posar a l’abast més de 400.000 pàgines digitalitzades, amb la següent estructura: Llibres, Premsa local, La Xermada, Documentació municipal, Fons fotogràfics i Altre material digitalitzat.  

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha agraït a “l’Associació Digital de Sitges  aquest regal tan important i d’un valor incalculable per a Sitges i, de retruc, per a la resta de la ciutadania de Catalunya i del món. Amb només un clic, des de l’Arxiu Digital de Sitges tindrem accés lliure i universal a la cultura i a la història de la vila”. 

El regidor de Cultura, Xavier Salmerón, ha remarcat que

“un dels objectius del Pla d’Actuació Municipal era precisament millorar la difusió del patrimoni documental municipal així com la digitalització de fons municipal. Aquesta col·laboració amb l’Associació Digital Sitges permet complir aquests dos objectius i difondre’l mitjançat el web de l’Arxiu Digital de Sitges”. El regidor de Cultura ha afegit que “sense la col·laboració de l’Associació Digital Sitges aquest projecte amb tota probabilitat no hauria vist la llum”. Xavier Salmerón també subratlla que ”l’eina donarà recursos per a introduir-se en el món de la recerca simplement amb coneixements d’usuari i això beneficiarà de ben segur la difusió de la història local”.

L’Associació Digital de Sitges impulsa aquest projecte amb la col·laboració de la regidoria de Cultura.

Eduard Tomàs, membre d’aquesta associació, assegura que “per a Sitges suposa fer un canvi absolut de paradigma i obrir una porta immensa d’accés lliure a la cultura i a la seva història. La carència de documentació digitalitzada i accessible era enorme, i ara amb aquest web es facilitarà la consulta i com utilitzar-la, de manera que aquest primer pas ha de posar els fonaments perquè la ciutadania sàpiga que té un recurs immens per buscar i trobar qualsevol detall del seu interès sobre Sitges”.

L’Arxiu Digital de Sitges és un gran repositori de documentació, adequadament tractada i catalogada perquè pugui ser consultable i descarregable, i també perquè sigui un projecte de poble i de futur perquè pugui créixer. Jordi Milà, membre de Associació Digital de Sitges, afirma que “el projecte és el punt de partida del què hauria de ser més ampli i transversal, i que hauria d’incloure patrimoni documental de procedència molt diversa. El que pretenem és connectar aquest patrimoni amb la ciutadania, de manera senzilla. I que sigui la mateixa comunitat la que esdevingui motor del projecte”.

ESTRUCTURA DE LA PÀGINA WEB sitgesarxiudigital.cat.

LLIBRES:

Més de 150 obres digitalitzades. Hi ha disponible el fons bibliogràfic del Grup d’Estudis Sitgetans i gran part de les publicacions de l’Ajuntament de Sitges, entre d’altres.

Es pot cercar per autor, títol o filtrar per temàtica.

PREMSA LOCAL:

Més de 9.000 documents, el primer dels quals és de 1877 (Revista Suburense). Es pot accedir a totes les publicacions de l’Eco de Sitges des del 1886 (any d’inici del setmanari) fins al 2016. El que suposa un embargament de 5 anys permanent i actualitzable. Al 2023 s’incorporaran totes les publicacions del 2017 i així successivament.

Es pot filtrar per anys, mesos i setmanari en concret.

També hi ha disponible la gran majoria dels altres setmanaris que han existit al llarg dels anys: Baluard de Sitges, La Voz de Sitges,… cedits per la Diputació de Barcelona.

LA XERMADA:

Revista de Cultura Popular que publica l’Ajuntament de Sitges des del 1996.

Accés als 55 números i també als articles de forma individualitzada, el que són més de 400 articles de més de 100 autors diferents.

Es pot cercar per autor, títol o filtrar per matèria

DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL:

Accés a documentació institucional d’origen divers, custodiada a l’Arxiu Històric Municipal: des dels Llibres del Consell de la Universitat de Sitges, deliberacions del Consell de la Trenta-sisena, del Consell Municipal, l’Ajuntament Constitucional, la Comissió Municipal Permanent, fins a actes de Ple Municipal. Documentació des del 1642 fins a l’actualitat.

FONS FOTOGRÀFICS:

Secció per a fons fotogràfics. S’inicia la secció amb el Fons de Josep Matas i Puig, fill predilecte de la vila, que el 3 d’agost de 1983 va cedir la seva col·lecció de fotografies i postals de Sitges en favor dels sitgetans dipositant-la a l’Arxiu Històric Municipal.

El fons consta d’un total de 2.374 documents, amb un contingut temàtic divers i excepcional. Es poden trobar imatges d’esdeveniments de la vila, des de finals del segle XIX fins al segon terç del segle XX.

ALTRE MATERIAL DIGITALITZAT:

En aquesta secció es dona a conèixer material digitalitzat sobre Sitges que es troba accessible i ben documentat i catalogat. Com són llibres, programes, cartells o fotografies de Corpus o Festa Major, ubicat en les seves pròpies webs oficials, o com l’arxiu del Festival Internacional de Cinema Fantàstic, entre d’altres. De la mateixa manera que els weblogs personals sobre la història i imatges de la vila.

Arxiu Digital de Sitges

El primer objectiu de l’Associació Digital era posar a l’abast de la ciutadania tot el material que ja estigués digitalitzat, a través d’acords amb la Diputació de Barcelona o l’Eco de Sitges, entre d’altres, i iniciar un procés de digitalització de documentació i obres d’elevat interès per la ciutadania per poder-se consultar i que en paral·lel es preservin els originals.

El segon objectiu és ensenyar a utilitzar tot aquest material a la ciutadania a partir de diferents vies:

La documentació mecanografiada té el reconeixement de text per cercar qualsevol paraula.

La mateixa web disposarà de tutorials.

Es planteja elaborar un projecte educatiu per a escoles i instituts

Tallers presencials i oberts a la ciutadania.

Els següents passos són d’anàlisi i priorització de les digitalitzacions a realitzar per ampliar el web i donar cabuda a tot el material disponible, com l’audiovisual. El projecte té recorregut també en fons privats o d’entitats, especialment en la documentació gràfica, de gran valor d’estudi i memòria col·lectiva.

Associació Digital de Sitges

L’Associació Digital de Sitges es constitueix el setembre de 2019, formant-la inicialment Eduard Tomás, Marga Domingo, Jordi Milà i Marta.

A la tardor de 2019, l’Associació comença a treballar en el projecte després d’obtenir el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges.

L’Associació Digital aporta el coneixement pel que fa al disseny de l’espai web i al tractament, catalogació i categorització de la documentació digitalitzada. També arriba als acords amb les institucions o entitats per les cessions de fons. Alhora vetlla pel procediment jurídic a seguir. Totes les tasques realitzades per l’Associació Digital de Sitges i les persones que hi han col·laborat són altruistes. L’Ajuntament de Sitges, per la seva part, aporta el suport tècnic, administratiu i econòmic per poder dur a terme la digitalització a càrrec d’una empresa especialitzada de la documentació i de la creació de l’espai web