L’equip del Síndic de Greuges ofereix una atenció telemàtica a Sitges el 8 de febrer 

0
103

Síndic de Greuges Sitges 8 de febrer 

Les persones interessades han de concertar l’entrevista amb el Síndic de Greuges Sitges 8 de febrer. Prèviament a través del telèfon gratuït 900 124 124 o mitjançant un correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat

L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya atendrà la ciutadania de Sitges de manera telemàtica (per videotrucada o telefònicament).

Les veïnes i els veïns, i també, les entitats de Sitges podran fer consultes. O exposar queixes relacionades amb vulneracions dels seus drets per part d’administracions públiques. I de les empreses que presten serveis generals com ara aigua, llum, gas o telefonia, entre d’altres.

L’atenció es farà per videotrucada o bé telefònicament.

Les persones interessades en fer aquestes consultes han de concertar l’entrevista mitjançant una trucada al telèfon gratuït 900 124 124 o un correu electrònic a sindic@sindic.cat.

El Síndic de Greuges, com a defensor de les persones, té la funció de vetllar pel funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Alhora també s’encarrega de supervisar les empreses privades que presten serveis públics d’interès general. 

Funcions i competències del Síndic de Greuges

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que estan desprotegides davant de l’actuació, o manca d’actuació, de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, els correus, etc.

Triat pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.