Les entitats culturals afectades per la COVID19 ja poden sol·licitar ajudes econòmiques

0
379

Les entitats culturals afectades per la COVID19 ja poden sol·licitar ajudes econòmiques

Entitats culturals ajudes econòmiques Les bases per accedir a aquests ajuts estan disponibles a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sitges.

L’objectiu és ajudar amb el pagament de lloguers, hipoteques o subministraments diversos

La pandèmia de la COVID19 ha deixat en una situació delicada l’economia de moltes entitats culturals de Sitges

amb seu pròpia, que han hagut de fer front a lloguers, hipoteques o subministraments diversos (telefonia, electricitat…) sense haver pogut desenvolupar les activitats culturals que habitualment les financen.

És per això que l’Ajuntament de Sitges ha obert una línia d’ajuts on s’hi poden acollir aquestes entitats culturals amb l’objectiu de cobrir aquests pagaments més urgents.

Concretament, l’ajut ha de fer referència a despeses relatives a l’immoble on es desenvolupi l’activitat cultural durant el període comprés entre el 15 de març i el 31 de juny de 2020.

Les candidates a aquesta subvenció poden presentar la documentació fins el 20 d’octubre a la seu electrònica de l’Ajuntament, on també poden trobar la informació dels requisits que s’han d’acreditar.

L’accés directe és:  https://seu.sitges.cat/taulerAnuncisPublic/showPublicacion/476?cat.id=16 .

Poden optar a aquesta subvenció totes les associacions sense afany de lucre

titulars de la gestió d’espais privats de creació, experimentació, difusió i promoció cultural, oberts al públic, de Sitges.

En queden excloses entitats que gestionen espais de propietat municipal.

Per poder optar a les subvencions cal acreditar que l’equipament estigui a Sitges, haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament

i trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sitges, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social

i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades.

Tota la documentació s’ha de presentar al portal de tràmits de l’Ajuntament de Sitges, que és carpeta.sitges.cat.

El tribunal qualificador el formaran el regidor de Cultura, com a president; el director de l’Àrea de Serveis a les persones i la cap de Cultura de l’Ajuntament.

En base a una ponderació de despeses i punts associats, s’atorgaran els ajuts, que s’abonaran en un sol pagament.