Les obres de l’escola Agnès de Sitges entren en una nova fase

0
71

Les obres de l’escola Agnès de Sitges entren en una nova fase

Obres de l’escola Agnès de Sitges Després de finalitzar la construcció de les estructures, els treballs es centren ara en la part interior de l’edifici.

Les obres de l’escola Agnès de Sitges han entrat aquests dies en una nova etapa, un cop finalitzats els treballs referents a l’estructura de l’edifici.

Els treballadors han començat ja a aixecar els envans i les parets

que han de donar forma a les aules i a la resta d’espais educatius del futur centre escolar.

Un cop finalitzada aquesta etapa, únicament restarà la fase de condicionament dels interiors i els patis, la instal·lació del mobiliari i els equipaments tecnològics.

La irrupció de la covid-19 i l’aturada obligatòries de les obres, el passat 30 de març, per donar compliment a la prohibició del Govern espanyol de dur a terme qualsevol activitat no essencial, han provocat un retard en les obres, que es preveu que estiguin acabades a principis de l’any vinent.

L’Escola Agnès de Sitges és la quarta escola pública de la vila.

El centre va començar a funcionar el curs 2005-2006 en mòduls prefabricats a la zona de Can Pei i actualment acull al voltant de 200 alumnes.

El nou edifici serà d’una línia i s’ubicarà al barri de Quint Mar, en una parcel·la de 7.000 m².

El projecte preveu un disseny de la planta de l’edifici en forma de quatre: en la recta més llarga hi haurà l’aulari de primària en dues plantes i el gimnàs;

a l’altre segment hi haurà les aules per al cicle d’infantil amb patis individualitzats per a cadascuna de les classes, on també estarà la cuina

i el menjador, i a la part central hi haurà la biblioteca i la recepció.

La part interior es destinarà a la zona d’esbarjo, on s’hi inclourà la pista esportiva. El nou equipament tindrà una capacitat per a 225 alumnes.