Les Ordenances Fiscals del 2020 centraran el Ple Municipal d’octubre

0
320

Les Ordenances Fiscals del 2020 centraran el Ple Municipal d’octubre

La nova proposta de preus públics i ordenances fiscals per al 2020 es presenta amb criteris de sostenibilitat i d’equitat social.

L’Ajuntament de Sitges celebrarà el proper 16 d’octubre, a les 16 hores, el ple Municipal

que en aquest cas girarà entorn la proposta d’Ordenances Fiscals (OOFF) i Preus Públics per al 2020.

Aquesta proposta, tal com descriu la regidora d’Hisenda, Carme Almirall, respon a

“l’orientació social que marca l’agenda del nou equip de govern i a la voluntat de treballar per a la sostenibilitat ambiental i energètica”.

La visió de sostenibilitat ambiental i energètica es manifesta en l’eliminació de la bonificació del 100% en l’impost per a vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als vehicles de més de 25 anys.

També es preveu bonificar l’impost en aquells vehicles que la DGT qualifica com a “zero emissions” i “eco”.

Seguint aquesta línia, es bonificaria també amb el 50% les reformes d’habitatges que instal·lin sistemes amb aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Ordenances Fiscals del 2020 Des del punt de vista social, les OOFF preveuen incorporar bonificacions de fins al 95% d’habitatges que es destinin a lloguer social

i incrementar el 50% l’IBI per a habitatges buits.

Pel que fa al tipus de gravamen de l’Impost de béns i immobles, es treballa amb una reducció per passar del 0’56% al 0’52% en habitatges residencials i comercials,

limitant-se l’increment del 0’07% -respecte l’exercici anterior- en grans establiments hotelers (del 0’73% al 0’80%).

En relació al preu de l’aigua es proposa un augment de 0,80 € de mitjana trimestral i en el preu del clavegueram d’1’40 € de mitjana també al trimestre.

Tots dos increments es repercutiran en el fons de reposició i en el fons d’inversió per desenvolupar tasques de manteniment i per construir noves infraestructures com col·lectors.

Tal com explica la regidora d’Hisenda, Carme Almirall,

“hem presentat la proposta a tots els grups municipals amb l’objectiu de poder obtenir un model d’ordenances basat sobretot en el consens i que reculli les màximes aportacions possibles”.

Carme Almirall assegura que “amb aquesta proposta d’OO.FF no s’acaba el treball del govern a favor d’una tarificació més social i sensible amb les persones amb situació de més vulnerabilitat.

I en aquest viatge esperem treballar en comú amb la resta de grups municipals”.

Les ordenances garanteixen l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament amb mirada social.