Línies d’autobusos Sitges

L’oferta del transport públic dins del municipi es concreta en el servei:

Autobús urbà

El servei travessa tots els barris i sectors del nucli urbà de Sitges. El servei es compon de tres línies urbanes:

Línea 1 – Poble Sec – VallpineDA

Línea 2 – Can Pei –  Terramar

 

 

Horaris

Feiners: de 6:45-20:45 cada 30 minuts sortida de l’Estació de Renfe a ’45 i a ’15 de cada hora

Festius: de 8:45 a 20:45 cada 30 minuts sortida de l’Estació de Renfe a ’45 i a ’15 de cada hora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea 3 – Levantina – Quint Mar

 

HORARIS:

Feiners: de 6:45-20:45 cada 30 minuts sortida de l’Estació de Renfe a ’45 i a ’15 de cada hora

Festius: de 8:45 a 20:45 cada 30 minuts sortida de l’Estació de Renfe a ’45 i a ’15 de cada hora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIS:

Feiners: de 6:45-20:45 cada 30 minuts sortida de l’Estació de Renfe a ’45 i a ’15 de cada hora

Festius: de 8:45 a 20:45 cada 30 minuts sortida de l’Estació de Renfe a ’45 i a ’15 de cada hora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línia 5: Oasis – Maria Ossó

Línia de reforç de la línia 2 amb trajecte directe Oasis – Maria Ossó – Oasis. Té dues expedicions al matí i dues a la tarda.

08:00 Sortida Oasis
08:20 Sortida Oasis
15:00 Sortida Maria Ossó
15:20 Sortida Maria Ossó

Servei realitzat l’empresa concessionària Transports Ciutat Comtal

.