Mesures i recomanacions per l’episodi d’alta contaminació per partícules a Catalunya

0
45

Mesures i recomanacions per l’episodi d’alta contaminació per partícules a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha desactivat l’alerta del Episodi d’alta contaminació per partícules a Catalunya,

però manté actiu l’avís preventiu.

Mentre duri l’episodi, l’Ajuntament ha incrementat el reg de carrers i es prohibeix l’ús de bufadors i de totes aquelles eines que puguin aixecar pols.

La Generalitat de Catalunya ha desactivat l’alerta per alta contaminació per partícules a Catalunya, però manté actiu l’avís preventiu.

Tot i que els nivells de PM10 estan disminuint, es preveu que la intrusió de la pols africana persisteixi durant la primera meitat del dia.

Entre les recomanacions a la ciutadania, els desplaçament a peu o amb bicicleta, fer ús del transport públic i reduir els desplaçaments amb vehicles privats.

A nivell local i seguint les recomanacions de la Generalitat, l’Ajuntament ha incrementat el reg de carrers, i ha prohibit l’ús dels bufadors radials sense aspiració focalitzada o humidificació, així com de totes aquelles eines que puguin aixecar pols.

D’aquesta forma, els treballs d’asfaltat no essencials queden suspesos fins el dilluns 26.

La previsió és que les pròximes 24 hores els nivells de PM10 es mantinguin elevats.

La Generalitat va declarar dijous l’episodi d’alta contaminació per partícules a tot Catalunya, quan la mitjana diària de PM10 va ser superior  al valor de 50 µg/m³ en 26 estacions de mesurament de tot Catalunya.

Els nivells de PM10 elevats poden afectar especialment les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars.  

Les PM10 són aquelles partícules sòlides o líquides de pols, cendra, partícules metàl·liques, ciment o pol·len, disperses a l’atmosfera.

Estan formades principalment per metalls pesats i material orgànic associat a partícules de carboni.

L’exposició perllongada a les PM10 pot provocar efectes nocius en el sistema respiratori de les persones i pot afectar tant els organismes terrestres com els aquàtics.