Oberta convocatòria per demanar ajuts Sector Turisme

0
754

Oberta convocatòria per demanar ajuts Sector Turisme

Ajuts Sector Turisme Avui s’obre el termini per sol·licitar les subvencions adreçades a empreses i professionals del sector turístic fins a esgotar el pressupost de 3.500.000 €.

Els formularis normalitzats i la tramitació dels ajuts s’han de fer a través de Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat

La quantia de la subvenció és de 2.500 euros per beneficiari en un únic pagament.

Beneficiaris:

  • Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
  • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació, organitzadores professionals de congressos i explotadores d’habitatges d’ús turístics.
  • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
  • Guies de turisme habilitades.

Queden exclosos:

  • establiments de restauració i allotjaments juvenils

Ajuts Sector Turisme

RESUM dels requisits que cal complir per accedir als ajuts

Fins a 5 treballadors/es (fixes o discontinus) abans de l’inici de la crisi del Covid-19

Facturació màxima de 500.000€ en el darrer exercici

Desenvolupar l’activitat i tenir seu fiscal a Catalunya

Havien d’estar inscrits al Registre Turístic de Catalunya (si escau) abans del 15 de març de 2019

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Autònoms

Havien d’estar donats d’alta almenys des de fa un any

Els ajuts no inclouen les persones treballadores autònomes que treballen per una única empresa

Explotadors d’habitatges d’ús turístic:

Havien d’estar donats d’alta a l’IAE (685 “allotjaments turístics extra hotelers”; o 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”; o al 861.1 “lloguer d’habitatges”

Els HUTS que gestionen han de disposar de la corresponent llicència municipal

Aquest tràmit es pot sol·licitar des del 16 d’abril de 2020 i fins a exhaurir el pressupost.