Oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts econòmics per a activitats extraescolars

0
456

Ajuts econòmics per a activitats extraescolars

Fins al 21 d’octubre es poden presentar les sol·licituds per demanar un ajut econòmic per a les activitats extraescolars del lleure educatiu, culturals i esportives. Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Per poder optar a l’ajuda, cal presentar la inscripció de les activitats.

L’Ajuntament de Sitges impulsa de nou un ajut econòmic per a la realització d’activitats en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques per al curs 2022-2023

Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats d’infants, adolescents i joves. Les famílies interessades poden presentar la sol·licitud fins al 21 d’octubre.  

L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, destaca que “per segon any consecutiu des de l’Ajuntament de Sitges apostem per impulsar aquest ajut. Amb la voluntat de facilitar  l’accés a les activitats extraescolars, i alhora promoure competències complementàries a les de l’educació formal”.

Les regidories d’Educació, Esports, Joventut, Drets Socials i Cultura de l’Ajuntament de Sitges han treballat transversalment. Per impulsar aquesta iniciativa per a famílies amb fills i filles entre els 3 i els 18 anys (ambdós inclosos). Es pot presentar una sol·licitud per fill de manera presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

Les activitats subvencionades són les organitzades per l’Ajuntament de Sitges, 

Promogudes o concertades també per l’Ajuntament, les que duen a terme les associacions de famílies d’alumnes dels centres educatius. I totes aquelles que promouen les entitats inscrites al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya o de l’Ajuntament de Sitges.

Línia d’ajuts a les activitats extraescolars i activitats d’estiu

L’Ajuntament de Sitges va impulsar per primera vegada el 2021 aquesta línia d’ajuts per garantir la igualtat d’oportunitats d’infants, adolescents i joves en la participació d’activitats no lectives. Al llarg de l’any es realitzen dues convocatòries. La primera dirigida al foment de les activitats d’estiu i la segona, a les activitats extraescolars durant el curs lectiu.

Requisits de l’ajut

Entre els requisits de les persones sol·licitants cal que la unitat familiar tingui uns ingressos bruts inferiors als 50.000 euros anuals. Les subvencions s’atorguen en funció dels ingressos bruts de la unitat familiar. (El número de membres i el percentatge relacionat amb la taula que consta a la convocatòria i a les bases reguladores específiques). Les sol·licituds aprovades tenen un import màxim d’ajut per família de 700€.

Procés per presentar la sol·licitud

El procés de sol·licitud d’ajuts econòmics per a les activitats extraescolars es pot tramitar fins al 21 d’octubre de forma presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Omplint la sol·licitud i aportant els documents que es detallen a la convocatòria.

La sol·licitud dels ajuts va lligada a tenir la inscripció de l’activitat. En primer lloc, cal tenir feta la inscripció a l’activitat extraescolar escollida. I, seguidament, cal demanar l’ajut.

La resolució dels ajuts sol·licitats es publicarà a la seu electrònica de la web municipal i també es podrà consultar telemàticament al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sitges.

  Resum del procés per presentar la sol·licitud ajuts per a activitats extraescolars:

  1. Inscripció a les activitats extraescolars 
  2. Sol·licitud de l’ajut econòmic
  3. Resolució de l’ajut (a la seu electrònica o a la carpeta ciutadana).