Obren els carrers de la zona de La Plana oest per facilitar la mobilitat

0
168

Obren els carrers de la zona de La Plana oest per facilitar la mobilitat

Obren els carrers de la zona de La Plana L’obertura dels carrers facilita la circulació dels escolars que es desplacen des del centre de al vila fins a l’escola Maria Ossó, l’institut Vinyet i Agnès de Sitges, i connecta La Plana amb Can Pei.

Els nous carrers de les obres de la fase 2A del projecte d’urbanització PPU1

La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda s’han obert a la circulació avui dimarts per facilitar la mobilitat de vehicles i persones.

Dos d’aquests carrers, el carrer de Ramon Dalmases i el carrer del Mestre Manuel Torrents,

que connecten Avinguda Sofia amb el carrer de Jaume Figueras, s’obren a la circulació de vehicles mentre que la resta, que són perpendiculars, s’obren només a la mobilitat de les persones.

En particular, l’obertura dels carrers facilita –entre d’altres- la mobilitat dels escolars

que es desplacen des del centre de al vila fins a l’escola Maria Ossó i Agnès de Sitges, i l’institut Vinyet, situats a Can Pei, evitant la circulació per la carretera de Vilanova.

L’obertura dels carrers ha estat possible aquesta setmana després que l’ajuntament ha recepcionat l’obra pública finalitzada per part de l’empresa constructora.

L’espai públic compta actualment amb vies de circulació, voreres, fanals i altre mobiliari urbà,

així com els diferents serveis d’aigua, llum i gas, i connecta La Plana amb Can Pei.

Les obres del PPU1 continuen ara en l’àmbit privat amb la construcció d’habitatges i la construcció també d’un apart-hotel en l’àmbit dels equipaments.