Organigrama de responsabilitats del nou Govern de Sitges

0
2402

Organigrama del nou Govern de Sitges

Aurora Carbonell: Alcaldia i Turisme.

Jaume Monasterio: Serveis Urbans, Mobilitat i Esports.
Adjunt: Medi Ambient.

Carme Almirall: Organització, Hisenda i Recursos Humans.
Adjunta: Participació

Eduard Terrado: Governació, Urbanisme i Medi Ambient.
Adjunt: Habitatge

David Martínez: Tradicions i Festes, Ensenyament i Salut Pública.
Adjunt: Cultura

Guillem Escolà: Promoció Econòmica, Ocupació i Platges.
Adjunt: Turisme i Hisenda

Xavier Salmeron: Cultura, Participació Ciutadana i Joventut.
Adjunt: Promoció Econòmica

Júlia Vigo: Drets Social, Ciutadania i Feminisme i Habitatge.
Adjunta: Salut Pública i Educació

La Junta de Govern Local estarà integrada per 8 membres:

l’alcaldessa, i set membres distribuïts de la manera següent: 3 membres d’ERC, 2 membres de Sitges GI i 2 membres de Guanyem Sitges.

Les tinències d’alcaldia seran atorgades de la següent manera:

1r tinent d’alcaldessa David Martínez Lluís (Sitges GI)

2a tinent d’alcaldessa Júlia Vigó Pascual (Guanyem Sitges)

3a tinent d’alcaldessa Carme Almirall Vinyola (ERC)

4t tinent d’alcaldessa Jaume Monasterio Sella (ERC)

5è tinent d’alcaldessa Xavier Salmerón Carbonell (Guanyem Sitges)

6è tinent d’alcaldessa Guillem Escolà Hueso (Sitges GI)

7è tinent d’alcaldessa Eduard Terrado Pablo (ERC)