Ple d’Organització amb novetats en l’elecció de càrrecs eventuals: hi haurà convocatòria pública

0
683

Ple d’Organització amb novetats en l’elecció de càrrecs eventuals: hi haurà convocatòria pública

Avui dijous, 11 de juliol a les 19h se celebrarà un Ple extraordinari ( Ple d’Organització )

on es portarà a votació les noves característiques dels possibles càrrecs eventuals així com les retribucions dels càrrecs electes.

En el cas de les regidores de Guanyem, el sou serà de com a màxim 3 cops el SMI, tal i com marca el codi ètic

Apostant per marcar una tònica d’austeritat en tot allò que es refereix als càrrecs eventuals,

l’actual Equip de Govern de Sitges ha decidit limitar al mínim possible aquest tipus de càrrecs i crear-ne únicament dos:

el de coordinador/a de govern i el d’assessor/a de seguretat .

Ambdues posicions es tracten de places laborals pendents d’ocupar amb concurrència pública,

en el moment en què s’actualitzi la relació de llocs de treball, prevista pel 2020.

La novetat que es dóna en aquesta legislatura és que, en virtut del pacte de Govern assolit entre ERC, SGI i Guanyem Sitges ,

i malgrat la discrecionalitat del nomenament d’aquestes posicions, hi haurà una convocatòria pública per ocupar aquests càrrecs.

Aquesta qüestió representa una novetat important respecte les pràctiques dels anteriors governs,

ja que es pretén buscar la major transparència i igualtat possible durant tot el procés.

Això implica que qualsevol ciutadà o ciutadana podrà optar a aquests càrrecs .

A més, l’Equip de Govern s’obre a la possibilitat què qualsevol grup de l’oposició pugui fer recomanacions sobre persones adients pels llocs de treball oferts.

Aquesta qüestió és cabdal especialment pel grup Guanyem Sitges ,

què al seu propi Codi Ètic recull que qualsevol contractació haurà de seguir el principi de concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

El procés culminarà en una tria per part del Govern en funció dels mèrits presentats per a la plaça que s’ocupa.

En cap cas, els càrrecs eventuals tindran un sou superior al de l’alcaldessa.

Es determinarà també les retribucions dels càrrecs electes Durant aquest Ple extraordinari (Ple d’Organització )

es proposaran també les retribucions dels càrrecs electes.

En aquest sentit, les retribucions no varien respecte a les de l’anterior legislatura i només s’incrementen

per correspondre el que fixa la Llei de Pressupostos Generals de l’estat (l’any 2017 va ser d’1%, el 2018 d’1,75% i el 2019 d’un 2,5%).

La novetat és que aquesta legislatura, totes les persones membres de l’Equip de Govern tindran una dedicació gairebé del 100% a les tasques de Govern .

Amb aquesta mesura, el Govern pretén treballar de manera exclusiva per a les funcions que la ciutadania li va encomanar a les darreres eleccions.

En el cas concret del grup Guanyem Sitges , seguint el Codi Ètic de la formació, el regidor Xavier Salmerón i la regidora Júlia Vigò,

tindran un sou màxim de 3 vegades el salari mínim interprofessional què, en tot cas, haurà de decidir de manera concreta l’assemblea de Guanyem.

Els diners sobrants respecte a les retribucions rebudes i a les despeses d’estructura de l’organització,

aniran destinats a projectes socials què, d’igual manera, decidirà l’assemblea de Guanyem Sitges.

Conciliació familiar, participació i transparència Al Ple d’avui també es portarà aprovació la periodicitat dels plens municipals,

la convocatòria de les comissions informatives i la representació dels òrgans col·legiats.

En relació a la periodicitat la novetat més important és que s’estableix que els Plens municipals es convocaran sempre a les 16h (actualment es convocaven a les 19h)

per potenciar la conciliació familiar dels treballadors i treballadores municipals així com donar exemple amb el propòsit de la reforma horària

que fa uns anys s’està treballant des del Parlament de Catalunya i que en l’anterior legislatura municipal es va donar suport mitjançant un acord de Ple.

Aquest avançament d’hora també servirà per potenciar la participació ciutadana durant el Ple Municipal ,

ja que s’espera que les intervencions del públic es produeixin a mitja tarda i no a la mitjanit com passava fins ara.

Tanmateix, el govern amb la voluntat de donar visibilització a tots els i les regidores del consistori,

en especial de l’oposició, així com ser transparents de forma transversal entre càrrecs electes i tècnics municipals,

porta la proposta de convocatòria de comissions informatives on seran convocats tots i totes les regidores del consistori en una única sessió informativa,

evitant que vagi una única persona representant del partit polític.

Les comissions informatives són els òrgans de treball previ al Ple on assisteixen els i les treballadores municipals i expliquen els assumptes a tractar durant el plenari.

Tanmateix, l’ equip de govern ha proposat als grups de l’oposició tenir més representativitat en detriment del govern en els òrgans col·legiats on l’Ajuntament hi forma part com poden ser la Fundació del Festival de Cinema, o el Consorci de Patrimoni de Sitges.

Nota de Premsa de Guanyem Sitges sobre el Ple d’Organització