Prova pilot del projecte Never Alone d’acompanyament a la gent gran i les persones dependents que viuen soles

0
679

Prova pilot del projecte Never Alone d’acompanyament a la gent gran i les persones dependents que viuen soles

Projecte Never Alone. Durant les darreres setmanes, s’ha iniciat a Sant Pere de Ribes la primera prova d’ús del projecte Never Alone. Un programa que permet garantir l’acompanyament al domicili de la gent gran i les persones dependents, garantint-ne la qualitat de vida.

El projecte Never Alone dona resposta als reptes que planteja l’envelliment de les persones

amb un treball en xarxa en què hi participen les entitats socials El Redòs, Ullasar, Amics de la Gent Gran, Creu Roja, Fundació Ave Maria, el Casal de Gent Gran de Ribes i de Les Roquetes, Hospital de Sant Camil, Cinema de Ribes, les biblioteques municipals, farmàcies del municipi, Entitat Tutelar del Garraf, Associació Dret a morir dignament, i els CAP de Ribes i de Les Roquetes, junt amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

El municipi de Sant Pere de Ribes acull la primera prova d’ús del projecte Never Alone,

una plataforma informàtica que neix per donar resposta a la coordinació de la xarxa de suport al voltant de les persones grans que viuen soles. I comunicar amb elles i el seu entorn, avaluant si requereixen més suport. La innovació ha estat desenvolupada per la Fundació Ave Maria amb l’ajut del programa europeu FEDER, la Diputació de Barcelona i els 6 municipis de la comarca del Garraf. L’eina permet garantir l’acompanyament al domicili de la gent gran i les persones dependents, garantint-ne la qualitat de vida. És un sistema que assegura una gestió preventiva i una intervenció proactiva, integral i integrada, amb diversitat de respostes i capaç d’atendre les persones al llarg del seu cicle vital.

El president de la Fundació Ave Maria

i membre del Patronat de l’Institut de la Robòtica per a la Dependència, Antoni Reverter, ha explicat que: la plataforma informàtica “coordina la persona atesa pel centre amb el seguit de persones de l’entorn que el poden ajudar. A través d’uns sensors que hi ha a la casa, reforcem el coneixement del que li passa. I tot plegat forma part d’una base de dades que permet adreçar recomanacions a les persones usuàries, les seves famílies i els professionals”.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha assegurat que

“l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes sempre ha estat compromès, de manera activa, a donar suport a les persones grans i dependents del nostre municipi. La pandèmia ha posat de manifest que cal un canvi de model en el suport a aquests col·lectius. I això ens ha fet implicar-nos, amb més motivació encara, en el Projecte d’Envelliment Actiu i Saludable que, al final, té com a objectiu facilitar-los tots els serveis que necessiten al seu domicili”.

La regidora de Gent Gran de Sant Pere de Ribes, Paqui Carrasquilla, ha indicat que,

gràcies al Never Alone, “podem fer l’acompanyament i seguiment d’aquestes persones amb l’objectiu de que puguin estar el màxim de temps possible al seu domicili. La plataforma informàtica ens permet estar més connectats. I oferir una millor qualitat de vida, tot plegat amb la participació de diferents entitats del municipi, compromeses en l’acompanyament de la nostra gent gran”.

Una prova pilot vinculada amb el Projecte per l’Envelliment Actiu i Saludable

La prova pilot, iniciada el febrer passat i amb 3 mesos de durada, està vinculada amb el Projecte per l’Envelliment Actiu i Saludable per millorar la qualitat de vida a la gent gran. Que desitgi viure a la seva llar, que es duu a terme a la comarca del Garraf i en què hi participa activament Sant Pere de Ribes.

L’Organització Mundial de la Salut afirma que la qualitat de vida és la percepció que una persona té de si mateixa. I està influïda de manera complexa per la salut física del subjecte, el seu estat psicològic, el seu nivell d’independència, les seves relacions socials. Així com la seva relació amb els elements essencials del seu entorn i que, per tant, pot variar en funció de les circumstàncies que viu.

Un grup interdisciplinari de la Fundació Ave Maria

i de l’Institut de Robòtica per a la Dependència va mesurar la qualitat de vida d’una mostra de la població de Sant Pere de Ribes. Utilitzant l’Escala oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest va ser un pas previ per tenir dades objectives de la situació en aquell moment i per poder mesurar l’impacte de millores futures.

La prova pilot ha estat orientada a testar l’acceptació de l’eina per part dels destinataris i validar-ne els avantatges.

Les entitats socials El Redòs, Ullasar, Amics de la Gent Gran, Creu Roja, Fundació Ave Maria i els Casals de Gent Gran de Ribes i Les Roquetes, Hospital Sant Camil, Cinema de Ribes, junt amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, han participat en la realització de les proves. En breu, s’hi integraran els CAP de Ribes i de Les Roquetes, les biblioteques municipals, les farmàcies del municipi, l’Entitat Tutelar del Garraf i l’Associació Dret a morir dignament.

Les proves s’estendran fins a finals d’abril,

realitzant noves proves de més nivell tècnic, per verificar que els sistemes existents es comuniquen i poder oferir al municipi i usuaris i usuàries tots els avantatges del sistema, com les alertes, les revisions de suports necessaris, el seguiment de cronicitats i altres funcionalitats en desenvolupament.

La prova pilot compta amb la participació d’entre 12 i 15 persones grans usuàries que viuen soles (algunes d’elles amb diferents graus de dependència) junt amb les persones que componen la xarxa social del grup. D’aquesta manera, es valida si l’eina resulta eficaç per fer un seguiment automàtic de la qualitat de vida per garantir el benestar dels usuaris i usuàries durant la vellesa i la dependència.

Elements domòtics no invasius i detectors ambientals i de moviment

Les proves també han comptat amb la instal·lació d’elements domòtics no invasius a domicili, detectors ambientals i de moviment, que permeten conèixer les pautes de comportament de la persona i generar alertes en cas de detectar un patró de risc. L’elecció dels i les participants s’ha realitzat amb la coordinació dels Serveis Socials de Sant Pere de Ribes, en col·laboració amb les entitats socials del municipi.

Never Alone és un dels projectes que integren els PECT

(Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial), com a part de l’estratègia comarcal de treball conjunt que impulsa el Consell Comarcal del Garraf, d’acord amb els sis ajuntaments, i els agents d’innovació i recerca de la comarca. Tenen per objectiu continuar emprenent iniciatives transversals per a assolir una vellesa saludable i millorar la qualitat de vida de les persones grans, en especial de les persones amb dependència.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), amb un ajut de 107.250 €.

La inversió en atenció al domicili i a l’entorn comunitari, en tecnologies de suport i cura,

com a resposta al repte que suposarà l’increment de persones en situació de vellesa i dependència, és una necessitat davant l’evolució de la piràmide poblacional dels anys vinents. Totes les institucions comarcals i els i les professionals dedicades a l’atenció de les persones conflueixen en l’objectiu de promoure l’envelliment actiu i saludable i garantir l’acompanyament al domicili de les persones amb principis de fragilitat, discapacitat, persones dependents i altres col·lectius afectats, assegurant la seva qualitat de vida, amb l’aportació d’innovació social en projectes de present i futur.

Sobre la Fundació Ave Maria

La Fundació Ave Maria és una institució sense afany de lucre, que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i la de les seves famílies, oferint suport i formació perquè gaudeixin de millor nivell d’autonomia amb el màxim desenvolupament individual i social. Ofereix un servei global actuant proactivament en els àmbits prioritaris pel creixement cognitiu i físic de les persones amb discapacitat intel·lectual, per millorar-ne la qualitat de vida d’ells i de les seves famílies, i proporcionar millores en les condicions laborals a professionals i entitats de la discapacitat