PSC Sitges entra al Govern de Sitges

0
523

PSC Sitges entra al Govern de Sitges

Compromís per la governabilitat a Sitges

PSC Sitges entra al Govern de Sitges : Reunits per una banda, n’Aurora Carbonell i Abella, en representació del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sitges (ERC);

David Martínez Lluís, en representació del grup municipal de Sitges Grup Independent (Sitges-GI);

Xavier Salmerón i Carbonell, en representació del grup municipal de Guanyem Sitges (GS),

i per altra banda en Luis Miguel García Alcaraz, en representació de grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sitges (PSC)

EXPOSEN:

Atès que en les darreres eleccions municipals del 26 de maig cap formació política de les que es presentaven al municipi va obtenir majoria absoluta.

Atès que de l’anàlisi dels resultats se’n va desprendre que Sitges és majoritàriament d’esquerres, progressista

i amb una forta càrrega municipalista, i que per tant, va comportar que es conformés un govern que donava resposta a aquesta voluntat.

Atès que s’ha iniciat una nova etapa política on es posa Sitges al centre des d’una perspectiva social, ecologista i feminista,

preparant el present i futur del municipi per fer front als grans reptes en la garantia de drets i qualitat de vida de la ciutadania, el model urbà i l’entorn natural, així com la nova governança, la participació i la convivència.

Atès que la fragmentació del plenari constata la necessitat d’arribar a grans consensos per la vila

i que, per tant, és desitjable assolir l’estabilitat del govern municipal.

Atès que el Govern Municipal ha arribat a un acord per l’aprovació dels pressupostos 2020

amb els grups municipals de Comuns Verds de Sitges (CV) i El Margalló independent per Sitges, Les Botigues i Garraf

I per tot el que s’ha exposat, i prenent com a punt de partida el Pla d’Acció Municipal (PAM) presentat a la ciutadania el passat mes de desembre de 2019,

els quatre grups municipals que signen aquest document, prenen els següents ACORDS:

Permetre l’aprovació dels pressupostos municipals per l’any 2020 per poder desenvolupar els projectes que s’hi inclouen, molts dels quals consensuats entre els sotasignants.

Assolir un acord programàtic que incorpori propostes del PSC al Pla d’Acció Municipal (PAM) que aquest govern ve treballant, prioritzant els següents àmbits:

Emergència climàtica: avançar cap a un model de transició energètica i d’economia circular,

així com fer una gestió del litoral de Sitges sostenible i respectuosa amb l’entorn tenint en compte la regeneració natural de les platges. Desenvolupar un model urbà que integri la biodiversitat.

Recuperació de drets socials: Treballarem posant les persones al centre de totes les polítiques amb l’objectiu de garantir la recuperació dels drets socials perduts durant la crisi econòmica.

Incidirem en la lluita contra les addiccions, enfortirem la sensibilització ciutadana per fer front al patriarcat i millorarem els serveis d’atenció a col·lectius vulnerables (infants i joves, persones grans, persones amb diversitat funcional i migrades).

Model econòmic: Entenent el turisme com un dels principals motors econòmics del municipi, apostarem per l’assoliment d’un turisme totalment sostenible

que aposti per l’equilibri entre turistes i residentsi que explori fórmules de col·laboració corresponsable entre l’Ajuntament de Sitges i els diferents agents privats del municipi.

Promourem el comerç local i fomentarem les iniciatives d’inserció sociolaboral per a la ciutadania.

Assolir un acord per al cartipàs municipal que integri els regidors i regidores del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sitges (PSC)

així com el regidor del grup municipal El Margalló independent per Sitges, Les Botigues i Garraf respectant l’acord assolit entre els grups municipals del govern actual amb aquesta formació política.

En un termini màxim de trenta dies des de la signatura d’aquest compromís, els acords anteriorment enumerats seran validats, si s’escau, per cadascuna de les assemblees dels grups municipals sotasignants.

En qualsevol cas, el govern de l’Ajuntament de Sitges sempre treballarà de forma cohesionada, cooperant per a l’assoliment d’objectius comuns,

amb transparència i d’acord amb una bona comunicació interna.

Mantindrà el diàleg i la col·laboració institucional amb la resta d’administracions supramunicipals, sent exigents a l’hora de demanar el compliment dels seus compromisos

així com donar la mà a la resta de grups municipals per arribar a acords consensuats i la seva possible incorporació al govern.