S’arxiva el cas contra l’Ajuntament per la remodelació de l’entorn de Pins Vens

0
547

S’arxiva el cas contra l’Ajuntament per la remodelació de l’entorn de Pins Vens

Cas entorn de Pins Vens. El jutjat desestima l’acusació de delicte sobre l’ordenació del territori pels treballs de remodelació en un espai que es feia servir com a aparcament.

El jutjat número 2 de Vilanova i la Geltrú ha decidit el sobreseïment provisional de l’acusació contra l’Ajuntament de Sitges per un delicte sobre l’ordenació del territori.

La fiscalia va denunciar l’Ajuntament a causa de la denúncia d’una veïna. Ara, aquesta resolució arxiva el cas, tot i que pot ser objecte del corresponent recurs d’apel·lació.

La decisió judicial d’arxivar el cas també es refereix a la inviabilitat d’un delicte de prevaricació. Segons la interlocutòria judicial, l’Ajuntament es va moure amb l’objectiu d’endreçar un aparcament que es venia fent servir (des de feia molts anys) de forma caòtica. El text judicial també valora que quan es va acreditar quins eren els usos que es podien fer de l’espai, es van iniciar els arranjaments oportuns per restaurar l’ús i no transformar-lo en un aparcament.

Per l’actual regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado,

“és una decisió positiva que posa en valor tant l’objectiu del projecte i la motivació de l’Ajuntament de Sitges en dur-lo a terme. Com les actuacions de la Corporació i els seus tècnics, per tal de preservar la finca finalment en les condicions físiques i estat jurídic que li corresponia”.

Paral·lelament a la resolució judicial d’aquest conflicte, l’Ajuntament i la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat treballen les modificacions de planejament necessàries

per adequar la realitat jurídica de part de la parcel·la i sòl adjacent a la mateixa (que encara apareixen en el Pla Territorial Metropolità com a sòl no urbanitzable). Com per ordenar coherentment els diferents usos ja existents a la pastilla. Els sòls del projecte qüestionat es troben en una pastilla de terreny que combina zona verda i d’equipaments, amb una distribució contemplada al POUM. Que destina l’actual aparcament a zona verda i, en canvi, destina a zona d’equipaments una lleixa que compren l’àrea on est roben ubicats el Garrofers. La voluntat municipal és adaptar el planejament a la realitat física del sòl, ajustant i intercanviant les qualificacions urbanístiques actualment són vigents.

Antecedents cas entorn de Pins Vens

L’espai que va originar el conflicte era, l’any 2017, un solar utilitzat i habilitat com a aparcament però sense endreçar, del que feien ús també vehicles de gran volum com camions o autocaravanes, a més d’altres abandonats.
Davant aquest context, per tal de millorar la zona i adequar l’espai, l’Ajuntament va aprovar un projecte per condicionar l’espai. Un cop aprovat el projecte, licitat i adjudicat, després de denunciar els veïns que part del sòl era zona verda, es va consultar els serveis tècnics del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, per valorar la manera i els criteris a seguir per fer les obres de conformitat amb la naturalesa urbanística del sòl, executant les partides del projecte que eren compatibles i substituint per altres les incompatibles.

La principal modificació introduïda pels tècnics va ser la substitució de l’asfalt inicialment previst en el projecte per un paviment tou.

Aquesta modificació va permetre millorar i ampliar les partides d’enjardinament de la parcel·la.
Amb la intervenció, la voluntat municipal era millorar la zona amb l’ampliació de la zona enjardinada i amb la creació de noves illes verdes.La Fiscalia de Medi Ambient va denunciar l’Ajuntament de Sitges per un possible delicte mediambiental. A instàncies d’una veïna, en el procés de les obres de millora i condicionament de l’aparcament. En no haver-se contemplat en el projecte la naturalesa urbanística del sòl que considera aquest espai com a zona verda.
L’Ajuntament va iniciar un procés d’incoació de revisió del projecte, el 23 de juny, de 2019 i es va crear una Comissió d’Investigació.
L’Ajuntament va concloure en la restitució del projecte de remodelació de l’espai i la corresponent prohibició de l’aparcament amb caràcter immediat.

CRONOLOGIA cas entorn de Pins Vens

2016

L’Associació de Veïns de la zona demana a l’Ajuntament que s’asfalti i s’endreci l’aparcament. Es queixen que és un lloc on aparquen camions, canvien oli, etc.

2017

L’Ajuntament decideix arreglar aquesta zona en base a les peticions veïnals.
Es redacta un projecte i s’aprova per junta de govern. Es licita l’obra i s’adjudica, complint amb tots els requeriments administratius necessaris.

2018

Quan comença l’obra, una veïna denúncia la intervenció a la Fiscalia argumentant que l’espai és zona verda.
Es verifica la informació i es consulta a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que estima la viabilitat de l’execució del projecte, tret de l’asfaltat, que s’ha de substituir per qualsevol paviment tou.
L’obra opta per endreçar l’espai adaptant el projecte a la normativa, i seguint les indicacions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, amb l’ampliació de la zona verda central de l’aparcament i amb la plantació de nous garrofers, en restitució dels estrets a causa de les obres, i d’altres espècies arbraries en els marges de l’àrea.

2019

La fiscalia, recull la denúncia de la veïna, i interposa una denúncia contra l’Ajuntament, al Jutjat d’instrucció Nº 2 de Vilanova i la Geltrú.

2021

El Jutjat d’instrucció Nº 2 de Vilanova i la Geltrú dicta el sobreseïment provisional (i arxiu si no hi ha recursos) del delicte sobre l’ordenació del territori que demanava la fiscalia.