Sitges avança en el pla de vacunació

0
615

Sitges avança en el pla de vacunació

Sitges avança en el pla de vacunació seguint el ritme marcat per a tot el país.

Com explica el Departament de Salut en el seu web (https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ ). Les dosis disponibles de la vacuna és el fet que està marcant la rapidesa en la implantació de la vacuna.   

La campanya de vacunació avança progressivament a Sitges en funció de les dosis de vacuna disponibles.

Fins al moment, ja s’ha vacunat les persones que viuen a residències i el personal que hi treballa, el cos de la Policia Local, els mestres, s’està vacunant també a les persones majors de 80 anys. I en els propers dies es vacunarà els i les treballadores de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Des del Departament de Salut de la Generalitat s’ha prioritzat els col·lectius que s’han de vacunar tenint en compte diferents factors. Com ara l’edat, el risc de patir la COVID-19, l’impacte socioeconòmic o la probabilitat de transmetre la malaltia. A mesura que augmenti la disponibilitat i els tipus de les vacunes, s’anirà anunciant progressivament altres grups de població que podran accedir-hi.

L’objectiu és arribar a tota la població de Catalunya de manera progressiva, en diverses etapes.

Cal tenir present que la disponibilitat de les dosis és progressiva i que algunes vacunes tenen condicions de conservació i manipulació especials que en condicionen la logística de distribució i aplicació. A més, les característiques pròpies de cada vacuna també són determinants a l’hora d’establir-ne l’administració als diferents col·lectius.

La priorització de les vacunes es basa en un marc ètic en què prevalen, per aquest ordre, els principis d’igualtat i dignitat de drets, les necessitats, l’equitat, la protecció a la discapacitat i a la persona menor d’edat, el benefici social i la reciprocitat. A més, s’han tingut en compte els principis següents d’ordre més procedimental: participació, transparència i rendició de comptes.