Sitges inicia el procés de naturalització de la Riera de Ribes

0
625

Sitges inicia el procés de naturalització de la Riera de Ribes

Naturalització de la Riera de Ribes. Després de retirar les espècies invasores exòtiques, s’han sembrat les noves plantes i herbàcies que han d’arrelar a la zona

La naturalització del tram sitgetà de la Riera de Ribes avança amb els treballs

que s’han fet fins aquest divendres a l’espai des del pont de la C-246a fins al pont de la via del tren.

En total, són 10.500 metres quadrats repartits en una longitud de 450 metres, a l’espera de continuar amb algunes adequacions més a la desembocadura de la riera.

Després de retirar la canya exòtica (Arundo donax), s’ha estat treballant en la preparació de l’espai per plantar-hi noves espècies pròpies del territori.

L’objectiu final és dotar-se d’una ribera el màxim de natural possible i sostenible dins de l’entorn mediambiental.

Les actuacions que s’han fet aquests darrers dies han deixat un espai de llera d’uns 4 metres sense vegetació,

al mateix temps que s’ha replantat, llaurat i sembrat, amb la intenció de crear una combinació entre arbustos i arbres que evitin l’erosió del terreny i s’integrin a l’entorn.

En tot l’espai on s’ha treballat, s’hi han introduït fins a 1.570 plantes, per restaurar la vegetació autòctona que havia estat desplaçada per la colonització d’espècies no pròpies de la zona.

La majoria d’aquestes plantes, les arbustives,  s’han situat juntes, per tal de visualitzar-les i resistir a les avingudes d’aigua. Els tamarius i alzines, en canvi, s’han repartit al llarg de tot el talús.

El regidor d’Espais Naturals, Eduard Terrado, explica que

“naturalitzar aquesta riera és la millor manera de recuperar i posar en valor el nostre entorn i un deure que tenim amb ell”. I confirma que “la riera de Ribes és un lloc d’alt valor ecològic a Sitges. I continuarem promovent accions directes per millorar-lo, al mateix temps que volem conscienciar a la ciutadania d’aquest valor perquè sigui corresponsable amb la seva preservació”.

El regidor també anuncia que “les plantacions realitzades són l’inici d’una pla de naturalització que es desenvoluparà al llarg dels propers anys”.