Situació del Covid-19 a Espanya

0
90

Situació del Covid-19 a Espanya

Situació del Covid-19 a Espanya El Departament de Salut de el Govern d’Espanya ha fet públic un informe sobre la situació de l’epidèmia a Espanya i al món.

Dades sobre # COVID19 a Espanya, des del primer cas inicial, actualitzats a avui 2 de juny:

Actualització nº 124. Malaltia pel coronavirus (COVID-19). 2020.02.06 (dades consolidades a les 12:00 hores de l’2020.02.06)

Situació del Covid-19 a Espanya

El present informe s’ha realitzat, fins el 10 de maig de 2020, amb les dades notificades diàriament de forma agregada per les comunitats autònomes.

El 11 de maig passat de 2020 va entrar en vigor la nova estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19,

per la qual les comunitats autònomes han de notificar els casos confirmats de forma individualitzada i diàriament a l’nivell estatal.

Per tant, a partir d’l’11 de maig de 2020 s’utilitza aquesta informació per a l’elaboració d’aquest informe diari.

Un cop combinats les dades de tots dos mètodes de vigilància, a Espanya fins al moment s’han notificat un total de 239.932 casos confirmats de COVID-19 i 27.127 morts (Taula 1, Taula 2, Figura 1 i Figura 2).

Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos

per les comunitats autònomes i la transició a la nova estratègia de vigilància.

Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.

Situació de l’Covid-19 a Espanya

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals,

diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els darrers 14 i 7 dies a 01/06/2020.

Taula 2. Casos d’COVID-19 que han precisat hospitalització,

ingrés a UCI i morts (total i confecha d’hospitalització / ingrés a UCI / defunció en els darrers 7 dies)

per Comunitats Autònomes a Espanya a 01/06/2020 (dades consolidades a les 12:00 hores del 02/06/2020).

Figura 1. Casos diaris confirmats de COVID-19 a Espanya a 01/06/2020

(Dades consolidades a les 12:00 hores del 02/06/2020)

Figura 2. Casos diaris confirmats de COVID-19 per data d’inici de símptomes

i de diagnòstic des del 11.05.2020 per comunitats autònomes, a 01.06.2020 (dades consolidades a les 12:00 hores del 02.06.2020.

SITUACIÓ INTERNACIONAL (dades consultades a les 12:30 hores del 02.06.2020)

Situació a Europa: Fins al dia d’avui s’han notificat a el menys 2.138.515 casos confirmats (Taula 3).

Els països amb més casos notificats són Rússia (423.741), Regne Unit (276.332), Espanya (239.932), Itàlia (233.197) i Alemanya (182.028).

El país amb major nombre de morts és Regne Unit (39.045) seguit d’Itàlia (33.475) i França (28.833). (Taula 4 i Figura 3).

Taula 3. Casos confirmats de COVID-19 a Europa

Taula 4. Detalls dels quinze països amb més casos confirmats d’Europa

Figura 3. Casos nous confirmats de COVID-19 per data de notificació

a Rússia, Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Turquia i França

Situació a nivell global i altres països fora d’Europa:

Segons OMS, a nivell global fins al dia d’avui s’han notificat a el menys 6.140.934 casos i 373.548 morts.

Els països de fora d’Europa que han registrat més casos són Estats Units (1.787.680), el Brasil (526.447), l’Índia (198.706), el Perú (170.039), l’Iran
(151.466) i Xile (105.039) (Taula 5, Taula 6 i Figura 4).

Taula 5. Casos confirmats de COVID-19 fora d’Europa.

S’inclouen els quinze països amb més casos confirmats en cada continent

Taula 6. Detalls dels quinze països amb més casos confirmats fora d’Europa

Figura 4. Casos nous confirmats de COVID-19 per data de notificació a Estats Units, Brasil, Índia, Perú, l’Iran i Xile