S’obre el termini per sol·licitar les ajudes al lloguer de l’habitatge

0
1354

S’obre el termini per sol·licitar les ajudes al lloguer de l’habitatge

S’obre el termini ajudes al lloguer La convocatòria estarà oberta des d’avui dilluns i durant un mes.

Les ajudes seran de fins a 500 euros al mes i poden sol·licitar-les les persones que paguin un màxim de 1.000 euros de lloguer al mes.

L’Ajuntament de Sitges obre avui dilluns el termini per sol·licitar les ajudes al lloguer de l’habitatge

aprovades al Ple de dimecres passat i que tenen per objectiu donar una resposta a la ciutadania

que ha patit una reducció dels seus ingressos com a conseqüència de la Covid-19.

Les persones interessades podran fer les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la carpeta ciutadana de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Els qui demanen aquest ajut per primera vegada poden accedir a la sol·licitud en aquest enllaç, mentre que els beneficiaris de l’ajut de la convocatòria del 2019 poden renovar la seva sol·licitud mitjançant aquest enllaç.

En cas de necessitar fer el tràmit presencialment,

s’haurà de demanar cita prèvia a l’OAC a través del 010.

L’Ajuntament recorda que l’OAC compta amb el servei OAC 360ª que ofereix ajuda amb la tramitació telemàtica a través del telèfon 930 267 225, disponible de dilluns a divendres en horari ininterromput de 08 a 20h.

Per poder accedir a les ajudes al lloguer de la regidoria d’Habitatge, que seran de fins a 500 euros al mes

cal, entre altres requisits, ser titular d’un contracte de lloguer de fins a 1.000 euros

i tenir uns ingressos familiars que no superin els següents topalls:

24.753,08€/any per a unitats de convivència d’1 membre;

32.856,61€/any per a unitats de convivència de 2 membres;

39.981,44€/any per a unitat de convivència de 3 membres

i 57.319,74€/any per a unitats de convivència de 4 membres o més.

Amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits i que les ajudes arribin el més aviat possible, la regidoria d’Habitatge ha modificat el funcionament pel qual s’atorguen els ajuts.

Així, l’Ajuntament avançarà els diners de les ajudes als sol·licitants que compleixen amb els requisits, a diferència del que es fa actualment, quan els ajuts s’ingressen a quadrimestre vençut.

En aquesta mateixa línia, els beneficiaris dels ajuts al lloguer de la convocatòria del 2019 no hauran de tornar a presentar la documentació sinó,

únicament, una declaració responsable conforme la seva situació segueix sent la mateixa.

Altres ajudes al lloguer

L’Ajuntament informa, tanmateix, que existeixen altres ajudes per a les persones que necessitin, de forma puntual, suport per fer front al pagament del lloguer i dels subministraments.

Es tracta de les ajudes d’emergència social que gestiona la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, uns ajuts que no estan subjectes a cap convocatòria

i que s’atorguen segons necessitat social i després d’un anàlisi de la situació per part dels tècnics de la regidoria.

Aquests ajuts es poden demanar contactant amb Serveis Socials al telèfon del 93 894 94 94 o a serveissocials@sitges.cat.

S’obre el termini ajudes al lloguer Requisits per sol·licitar els ajuts al lloguer de la Regidoria d’Habitatge:

Acreditar la residència habitual per mitjà del contracte de lloguer

No superar els 1.000€ de lloguer mensual

Acreditar els ingressos de la meva unitat de convivència

Acreditar estar empadronat a Sitges abans de l’1 de gener de 2020 (o estar empadronat després d’aquesta data però des de fa 10 anys o més en períodes discontinus)

Estar al corrent de pagament dels darrers rebuts de lloguer de l’any en curs

amb excepció de les persones que hagin patit una davallada sobtada dels ingressos a partir de la declaració d’estat d’alarma del 14 de març de 2020,

les quals estaran exemptes de presentar els rebuts a partir d’aquesta data.

Enllaços als ajuts

> Enllaç directe a la sol·licitud dels ajuts per al pagament del lloguer just dels habitatges.

> Enllaç directe per a les persones beneficiàries dels ajuts 2019 interessades en renovar.

> Més informació: Preguntes freqüents sobre els ajuts al lloguer 2020. Covid-19