S’obre termini per sol·licitar els ajuts municipals al lloguer d’habitatge

0
1279

La presentació de sol·licituds serà del 24 de maig al 27 d’agost de 2019 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sitges.

La dotació pressupostària per a 2019 s’ha ampliat, passant dels 75.000 als 300.000 euros.

La convocatòria s’ha dotat d’una millora en el procediment de càlcul tenint en compte un ventall més ampli de rendes mínimes i aplicant nous percentatges

L’Ajuntament de Sitges obre el termini per a la presentació de sol·licituds per acollir-se a la línia d’ajuts municipals al lloguer de l’habitatge.

La presentació de sol·licituds serà del 24 de maig al 27 d’agost de 2019 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sitges.

D’entre els requisits que hauran d’acomplir, els sol·licitants hauran d’acreditar la residència legal a Sitges durant cinc anys, continuada o per períodes;

estar en risc d’exclusió social; ser titulars del contracte de lloguer de l’habitatge; i no pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 800 euros.

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària, lloguer concertat, i l’import que hauria de pagar, lloguer just.

L’import mensual de la prestació és d’un màxim de 300,00 euros. La dotació pressupostària per a 2019 s’ha ampliat, passant dels 75.000 als 300.000 euros.

L’actual convocatòria s’ha dotat d’una millora en el procediment de càlcul tenint en compte un ventall més ampli de rendes mínimes i aplicant nous percentatges per redistribuir els ajuts.

Més informació a:

> www.sitges.cat/habitatge