IV Triatló Infantil Sitges 2016

Galeria Fotográfica

10º Triatló Sprint Sitges 2016 

Galeria Fotográfica

X TRIATLÓ SPRINT SITGES 2016

REGLAMENT-HORARIS-TEMPS DE TALL “X TRIATLÓ SPRINT SITGES 2016”

1ª sortida: 9.30h (federats masculins, màxim 300 places)
Temps de tall 1: +55′ (natació + bici) 10:25h
Temps de tall 2: +90′ (natació + bici + cursa) 11h fi triatló
2a sortida: 10:45 (totes les dones, NO Federats i Federats que s’apuntin a partir de la plaça 301)
Temps de tall 1: +60′ (natació + bici) 11:45h
Temps de tall 2: +100′ (natació + bici + cursa) 12:25h fi triatló

PREMIS:

Hi haurà una classificació única i s’ordenaran per temps de la 1a i 2na sortida.
Tant Federats com NO Federats podran optar als mateixos premis (general, categories, etc).
Trofeus al primer, segon i tercer individual de la General i medalles per Categories, tant masculí com fenemí i per equips.
Tots els participants rebran un obsequi commemoratiu de la “X TRIATLÓ SPRINT DE SITGES”

INSCRIPCIONS:

Únicament en www.triatlo.org
La prova té un total de 600 places.
S’obriran dos períodes d’inscripcions que repartiran les places disponibles:
1er període: 15/3 al 7/4, es repartiran 450 places:
– 300 places masculins federats CLUBS i INDEPENDENTS (1a sortida).
– 150 places dones federades CLUBS i INDEPENDENTS (2a sortida).
Si haguessin places sobrants de Federats masculins i femenins, es repartiran en la 2dóna sortida.
2on període: 8/4 a 4/5, es repartiran 150 places o fins arribar a les 600 places totals de la prova:
– 60 places per a NO Federats (masculins i femenins).
– 90 places per a Masculins Federats CLUBS i Federats INDEPENDENTS a partir de la plaça 301 (que sortiran a la 2na. Sortida) i Dones Federades.
Si quedessin places sense ocupar del primer període d’inscripció, seran posada a disposició seguint els criteris i requisits per a aquesta segon període.
En cas de baixa d’algun participant de la 1a sortida serà coberta pels participants masculins federats que ja tinguin plaça assignada a la 2a sortida. La configuració de les sortides serà potestat de la Federació Catalana de Triatló.
Les baixes que poguessin haver abans del 29-4-2016, tant de la 1ª com de la 2a sortida, seran repartides en les persones que estiguin apuntades a la Llista d’espera

LLISTA D’ESPERA, CANVIS I DEVOLUCIONS:

Per entrar a la Llista d’espera s’ha d’enviar un correu electrònic (un cop esgotades les 600 places disponibles) a: cns@cnsitges.com
Els canvis entre els integrants del mateix club es podran realitzar a la pàgina web de la Federació Catalana de Triatló, complint la normativa i respectant els terminis.
L’Organització no realitzarà cap devolució de l’import de les inscripcions, excepte en casos de malaltia (presentant justificant).
El temps màxim per sol·licitar la devolució de l’import serà el 19-4-2016.

HORARIS DÍA PROVA:

– 8.15 a 09:15: Control material (totes les sortides)
– 09:15: Tancament boxes
– 09:30: Inici Sortida 1
– 10.30 a 10:40: Accés a Box dels participants de la 2a sortida ÚNICAMENT a revisar material. El Control de Material dels participants de la 2a sortida es farà entre les 8.15 i 9.15h.
– 10:45: Inici Sortida 2
– 11.05 a 11:15: Retirada bicis 1ª sortida.
– 11.50h: Obertura de boxes (retirada bicis)
– 13h: Lliurament de premis
Per qüestions organitzatives i del desenvolupament de la prova, NO es permetrà l’accés dels participants a l’àrea de transició (Boxes), fora dels horaris indicats.
IMPORTANT: L’Organització i la Federació Catalana de Triatló, en cas de necessitat organitzativa, de seguretat o de força major poden reorganitzar les sortides per al correcte desenvolupament de la prova.

REGLAMENT:

1.- El Triatló Sprint de Sitges es regirà pel Reglament de la FCT i tant la inscripció com la participació implica la seva acceptació.
2.- Les categories seran les oficials de la Federació Catalana de Triatló (Absolut, Cadet, Júnior, Sub-23, Veterà 1, Veterà 2 i Veterà 3 (tant masculí com femení). També es farà una classificació per clubs.
3.- Es obligatori l’ús de casc rígid de tres punts de fixació per al tram de ciclisme
4.- Tota reclamació podrà ser presentada, per escrit i acompanyada d’una fiança de 30€, com a màxim una hora desprès de finalitzada la prova. La fiança serà retornada si prospera la reclamació.
5.- L’Organització declina qualsevol responsabilitat sobre possibles danys morals o materials que poguessin patir els participants i/o espectadors, abans, durant o desprès de la prova
6.- L’Organització es reserva el dret de modificar i/o suspendre part o la totalitat de la prova si apareguessin circumstàncies imprevistes que ho fessin necessari segons la decissió del Jutge General de la FCT. Està previst un circuit alternatiu preparat per a la disputa d’una Aquatló, Duatló o Cursa a Peu.
7.- Els menors de 18 anys hauran de presentar un permís patern o del tutor legal.
8.- La inscripció al “X TRIATLÓ SPRINT DE SITGES” implica l’acceptació tant d’aquest reglament com del de la Federació Catalana de Triatló.

PREUS:

22€ Federats amb llicència de triatló 2016
34€ NO federats (22€ inscripció + 10€ assegurança + 2 € xip)
Els NO federats hauran de pagar 10 € en concepte de fiança al recollir el xip que els hi seran retornats al finalitzar la prova quan retornin el xip.
5€ Cadets i Júniors federats.
17€ Cadets i Júniors no federats

RECOLLIDA de DORSALS:

Els participants NO Federats o que siguin de fora de Catalunya, hauran de recollir el dorsal a partir de les 8h en una carpa propera a la zona de boxes.

A TENIR EN COMPTE:

Servei Guarda-Roba
Al Boxes només s’hi pot deixar el material competitiu.
Hi haurà avituallament a la zona d’arribada amb beguda isotònica i barreta energètica per participant.
S’ha d’arribar a la zona de competició amb 90’ d’antelació per a recollir el dorsal.