Últims dies per optar a la convocatòria municipal d’ajuts al lloguer just

0
638

Les persones interessades en sol·licitar l’ajuda al lloguer just poden fer-ho fins el 21 de juliol telemàticament o a l’OAC amb cita prèvia.

La Regidoria d’Habitatge ha rebut, fins el 16 de juliol, 365 sol·licituds per a l’actual convocatòria, a la qual l’Ajuntament de Sitges destina 2,1 milions d’euros.

Ajuts al lloguer just

Les persones interessades en optar a les ajudes al lloguer just disposen encara fins el 21 de juliol (inclòs) per fer-ho. La sol·licitud pot realitzar-se de forma telemàtica (enllaç al tràmit) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), amb cita prèvia o al telèfon 010. L’Ajuntament de Sitges posa a disposició de les persones que necessitin ajuda per realitzar el tràmit el servei OAC360º. Al telèfon 93 595 50 94, de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores.

Fins el passat 16 de juliol, la Regidoria d’Habitatge ha rebut 365 sol·licituds per a l’actual convocatòria, a la qual destina 2,1 milions d’euros. Per donar una resposta efectiva a les necessitats bàsiques de la ciutadania, en un context d’excepcionalitat, provocat per la COVID-19.

Poden optar a l’ajut al lloguer les persones que acreditin residència legal a Sitges,

anterior a un any de la publicació de l’actual convocatòria, mitjançant el certificat del padró municipal. I un contracte de lloguer a nom del sol·licitant, que no superi els 1.000 euros, entre altres. Les persones beneficiàries rebran una prestació, de 50 a 500 euros, durant 12 mesos, entre maig de 2021 i abril de 2022.

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària (lloguer real), i l’import que hauria de pagar (lloguer just) en funció dels ingressos. I el volum de la unitat de convivència. És imprescindible per rebre la totalitat de l’ajut, acreditar a l’Ajuntament el pagament del lloguer mes a mes, amb la presentació del rebut, a través d’aquest tràmit específic.

El 2020, les ajudes al lloguer van arribar a 491 llars i a un total de 1.083 persones, i van servir per assumir de mitjana el 56,7% de la despesa d’aquestes llars, en relació a un lloguer mitjà de 654 euros.

Les persones beneficiàries de l’ajut al lloguer just la convocatòria anterior,

poden sol·licitar la renovació aquí i acceptar una declaració responsable conforme no ha canviat la situació personal i que l’administració pot fer ús de les dades entregades en l’anterior convocatòria, i es requerirà una documentació mínima (DNI/NIE, unitat de convivència, dades bancàries, contracte de lloguer vigent o rebuts pagats fins el moment) per completar el tràmit i entregar correctament la sol·licitud.  Més informació sobre els ajuts al lloguer a sitges.cat/habitatge.